SoloMiDo

SoloMiDo

Хэрвээ таньд тулгарч буй асуудал чинь мөнгөөр илэрхийлэгдэж байвал "асуудал" биш "зардал" хэмээн өөрийгөө тайвшруулахуй дор амьдрал үргэлжилсээр...